Corruptie 7

…….corruptie is een ‘tragisch’ organisch onderdeel van een samenleving en laat buitenstaanders zien dat deze samenleving niet goed functioneert.

Bewoners die zelf onderdeel zijn van een maatschappij waar corruptie, voor lange tijd, onlosmakelijk verbonden is met het verkrijgen van diensten, basisbehoeften, zoals huisvesting, gezondheidszorg en werk hebben corruptie geïnitialiseerd. Het is een onderdeel van hun dagelijks bestaan geworden, zonder smeergeld of vriendjespolitiek val je buiten de boot.

Je zult, wil je overleven, je moeten neerleggen bij het feit dat je in een land woont dat niet de kracht en macht heeft haar bewoners te beschermen tegen de gulzige en hebberige medebewoners die overal opduiken.

Uiteindelijk zijn deze mannen en vrouwen allemaal gewone burgers net zoals jij en ik.

Het vestigen van groepen nieuwkomers in Nederland afkomstig vanuit landen waar het corruptie niveau vele malen hoger ligt dan hier is dus niet alleen een kwestie van het regelen van huisvesting en scholing maar ook bij de intake al duidelijk maken dat het ‘ ritselen of het voor geld of ‘wederdienst’ een dienst of vastgoed te verkrijgen of te beïnvloeden in Nederland is verboden.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s