De vrijheid om een religie te haten

Het blijft natuurlijk aankloten. De vrijheid van meningsuiting.

Ik haat eigenlijk niet zo veel. Eten soms niet lekker, kunst kun je toch ook niet echt haten, lelijk vinden of misschien kun je je erdoor beledigd voelen.

Mensen. Haat en mensen, soms dieren, de valse hond van verderop, een ex die de alimentatie niet betaald, een politiek of bestuurlijk systeem waar jij zelf of iemand die je liefhebt slachtoffer van geweld of repressie is geworden, ja daar kan haat zich op richten.

Haat. Komt natuurlijk niet zomaar bovendrijven. Een slechte ervaring, een langslepende ruzie, ongenoegen over, maar ook indoctrinatie, onderdrukking door specifieke personen of ( ongrijpbare) organisaties kunnen voor haat gevoelens zorgen.

Ik haat je, ik haat een systeem, een organisatie, een politieke overtuiging of een religie en soms een bevolkingsgroep gaat net een stap verder dan woede.

Woede kan tot een uitbarsting leiden, ‘zwart maken’ op sociale media, met serviesgoed smijten, een auto bekrassen of ander geweld gebruiken tegen diegene die jij persoonlijk verantwoordelijk houdt voor de situatie waar jij zo boos over bent.

Maar haat gaat verder dieper, dat sluimert, en komt voort uit de onopgeloste woede.

Haat omschreven door de Nederlandse justitie als : Een extreme emotie van diepgaande woede, afkeer.

En daar is dan het haat zaaien, medestanders zoeken om je haat tegen, te delen, medestanders te vinden. Om gezamenlijk je ongenoegen te uiten of actie te ondernemen.

Dus demonstraties zijn die een uiting van woede? Het oproepen tot het afzetten van een regering, een minister? Is dit haatzaaien tegen 1 specifiek persoon of institutie? zoveel landen, zoveel soorten wetgeving, van ( groep en persoonlijke ) belediging, tot smaad, iemands reputatie goede naam besmeuren. Discriminatie, Racisme, allen staan voor het beschermen van het individu. Zijn of haar huidskleur, sekse, politieke of religieuze overtuiging.

Dat laatste, het beledigen of haten van een religieuze ideologie of overtuiging, vind ik, zal moeten worden verwijderd uit de bestaande wetgeving, uit het strafrecht.

Dit is nu een onhaalbare kaart, religie is wereldwijd zodanig verweven met politieke systemen en maatschappelijk functioneren dat ik ga voor de optie: Het opnemen van Atheïsme als overtuiging die niet mag worden gebruikt om te discrimineren.

Actie ondernemen, in woord en geschrift, tegen religie valt namelijk onder ‘mijn vrijheid van meningsuiting’. Een ieder die zich conformeert, door registratie, aan een nader te bepalen religie is mede verantwoordelijk voor alles wat uit naam van een religie op politiek en maatschappelijk vlak plaats vindt. Als atheïsme niet net als religie in wetsteksten en het strafrecht als specifiek te beschermen groep wordt opgenomen blijft het dweilen met de kraan open. Dan zal, wereldwijd elke opmerking, tekst, cartoon, mop met daarin een aanval op het bestaansrecht van religie, een analyse, het aanvechten van de religieuze invloed op welk vlak dan ook, dan zal hij of zij die zich hierover uit onderwerp blijven van vervolging op basis van vrijheid van religie.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s