Natie-staat en stemrecht

Zoals in de USA stemmen opgaan om illegalen stemrecht te geven en ook in Europa dit geluid te horen is, sta ik stil bij mijn stemrecht.

Met mijn / een nationaliteit heb ik stemrecht. Dat is wel zo prettig, dan kan ik de mensen die ‘ de boel’ in mijn land organiseren aanwijzen en aanbevelingen doen.

Ik zag net Macron en Merkel praten op een vredesconferentie die gehouden wordt in Parijs. Nationalisme, ik citeer uit de losse pols, is gevaarlijk en kan oorlogen veroorzaken.

Ook dit geluid is de laatste jaren steeds luider gaan klinken. Nationalisme, natie staat, de historische, gekozen, vorm waarin een regering, parlement, in opdracht van haar burgers het betreffende land laat functioneren.

Dus daar moeten we dan maar vanaf. Maar wat het alternatief is, dat is niet duidelijk.

Een ongekozen of semi gekozen regering in Brussel?

Als ik het stemmen aan een natie-staat koppel en de natie-staat als gevaarlijk beschouwd gaat worden dan is er toch wel iets vreemds aan de hand, want uiteindelijk zijn onze stemmen datgene wat een natie staat vorm geeft, het paspoort is ons document waarvan wij met z’n allen hebben afgesproken dat de houders hiervan voor deze groep paspoorthouders het bestuur mogen kiezen en controleren.

Zo zit dat. Dat daar een paar honderd jaar aan strijd aan vooraf is gegaan dat is bekend.

Burgers die in het buitenland gaan wonen kunnen van nationaliteit veranderen en zo hun recht nemen een bestuur te kiezen. Dat is een mensen recht. Dat betekend dat er niet meer voor het ‘ thuisland’ gestemd gaat worden. Zo was het. Maar..zo is het allang niet meer, twee, drie paspoorten doen opgang in Europa. Niet voor iedereen van toepassing maar alleen voor hen, die in hun eigen natiestaat hebben afgesproken dat stemrecht ondanks nationaliteitsverandering niet vervalt.

En dan de andere natiestaten die dit wel of niet toestaan.

Een rommeltje, ja dat is het aan het worden. Natiestaat is vies, wat er voor in de plaats komt is nog niet bekend, een Europees paspoort zou de volgende stap kunnen zijn. Geen kleine natiestaatjes maar 1 grote. Geen natiestaat maar een federatie, ingebed in een natiestaat die niet zo genoemd mag worden.

We zullen het nog wel te horen krijgen van de opvolgers van Merkel en Macron.

Zij zullen net als hun voorgangers ‘vrede zij met U’ prediken.

Vrede zonder Natie staat want dit begrip, zal net als de zak van Sinterklaas, uit ons vocabulaire langzaam gaan verdwijnen.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s