Gender neutraal met de kerst /Gender neutral and Christmas

And there I am, standing in the shop, looking at a box with toys. What’s in it? Three little cars and material to construct a road. ‘Hot wheels with a loop launch’ is written in ‘red’ capital on the box, just like that for sale, between the vegetables and the washing powder, in the supermarket situated just around the corner of my house.

{Daar sta ik dan, in de winkel, te zwijmelen bij een doos met speelgoed. Wat zit er in ? Drie autootjes die je als je ze eerst achteruit duwt daarna snel vooruit rijden en.. een aantal rijbanen die je aan elkaar kunt klikken, ‘Hot Weels met een Loop Launch’ zomaar in de supermarkt bij mij om de hoek te koop.}

I am almost sixty and this toy was, when I was a little girl, my favorite. Just as another box i had; filled with little plastic Indians and Cowboys, horses and covered wagons.

{Ik ben nu bijna 60 maar dit was, als klein meisje, een van mijn favoriete speelgoedjes, net als een doos gevuld vol met cowboytjes, indianen, huifkarretjes, tipi’s en paarden.}

‘Boys toys’ as people name it but I also had ‘girls toys’, dolls and dolls clothes, a little plastic kitchen and dolls tableware and playing with those gave me also great fun.

{Jongens speelgoed zo wordt het in de volksmond genoemd en natuurlijk had ik ook meisjes speelgoed; poppen en poppen kleertjes, een bedje, een plastic keukentje en een poppenservies en ook hier speelde ik, met plezier, mee.}

( ‘ I instantly decided to buy the box, not for myself, but to give it, as a present to a little boy for Christmas, and of course also with the intention ‘ yes once again I am going to play with it’)

(‘Ik koop het en geef het aan dat klein jongetje nu met de kerst cadeau, met in mijn achterhoofd de gedachte er zelf nog een keer mee te kunnen spelen’)}

Nowadays gender neutral is the motto. Give your children both; boys and girls toys. But that is common practice for centuries isn’t it? Brothers and sisters sharing their toys,  ‘ I will play with the little indians and you take the cowboys’, the dolls tableware ‘You are making the tea and I will drink it’.

{Gender neutraal is tegenwoordig het motto. Geef je kinderen beiden, geef ze jongens’ en ‘meisjes’ speelgoed. Maar dat gebeurt toch al eeuwen lang? Zusjes en broertjes die hun speelgoed delen en ermee spelen, ik met de ‘indianen’ en jij met de ‘cowboys’, het poppen servies; jij schenkt de thee in en ik drink het op.}

But not only toys must be named gender neutral, also playing with Indians and cowboys is nowadays not done. Maybe the toy manufacturers should replace them by little Russian and American soldiers?

{En ja ook indianen en cowboys zijn uit den boze. Zullen de speelgoed fabrikanten deze dan maar vervangen door kleine Russische en Amerikaanse speelgoed soldaatjes?}

We almost forget, with this gender neutral thing, that struggle, war, blood en death are still, worldwide, part of our daily existence. Is this the goal? That our children don’t see, learn about any kind of violence? That they being raised in an ‘utopia ‘? An utopia with strict ‘laws’. Forbidden toys, watching the news under the age of 16 is prohibited and for Europe, these days, visiting the Christmas fairs where our children are pointing at the concrete blocks, asking us ‘what are those?’ and  we  answer them; ‘they are there so that’s Santa Claus reindeer’s can not enter the street, because you know, my darling, streets filled with traffic are dangerous’.

{Overleven, oorlog, bloed en de dood zijn nog steeds wereldwijd een onderdeel van onze samenleving(en). Willen ‘wij’ dat onze kinderen helemaal niet meer in aanraking komen met wat voor een soort geweld of strijd dan ook ? Een utopie vastgelegd in: verboden speelgoed, geen journaal meer kijken onder de 16 jaar oud en als ‘wij’ met onze kinderen een kerstmarkt bezoeken dan zijn de betonblokken daar neergelegd zodat de rendieren van de kerstman niet de straat op kunnen lopen?}

Do we think that with these restrictions we will end ‘ all sorts of violence’?

Do we think that to prohibit the so called violent ‘boys toys’ violence will end?

Isn’t it so that violence against women worldwide, after war is the second in row?

{Denken wij daarmee ‘geweld’ een halt toe te roepen? Denken wij dat het verbieden van zogenaamd gewelddadig jongens speelgoed al het ‘geweld’ zal stoppen? Is het niet zo dat wereldwijd geweld tegen vrouwen nog steeds in de top twee, naast oorlog staat?}

The ‘caring’ that ‘girls toys’ mainly represent and the ‘technical’ ‘violent’ boys toys are an combination of the best of both worlds. Two worlds who find eachother, the women and the man, their biological identity, their social and psychological role in society, both displayed on the carpet in the living room.

{Het ‘ zorgende’ van het meisjes speelgoed en het ‘stoere, technische’ van het jongens speelgoed is een combinatie van het beste. Twee leefwerelden die elkaar vinden, die van de man en de vrouw, hun biologische indentiteit, hun maatschappelijke en psychologische rol in onze maatschappij, beiden op het vloerkleed in de woonkamer uitgestald.}

Gender neutral is a wrong word and a wrong understanding. From ‘gender neutral toilets’ and the last ‘no gender at all’ in your passport. It’s bullshit and crap at the same time. The feminist basics principals turned around, scrambled and written down in new legislation. Gender neutral doesn’t exsist, realy not.

{Gender neutraal is een fout woord en een fout begrip. Van gender neutrale wc’s tot geen gender in je paspoort. Wat een ongelofelijke doorgeslagen onzin allemaal. Het feministische gedachtengoed verdraaid, verfrommeld en in nieuwe regelgeving vastgelegd. Gender neutraal bestaat niet. Echt niet.}

The few people who are born as hermaphrodite, that’s the way it is. The few people who don’t feel comfortable in their by nature given biological sex, that the way it is. Sex-change is nowadays possible, special surgery can change your ‘outside’ and in the governmentally systems ‘women’ will be deleted and ‘man’ returns and then, the last step, also in your passport.

{De enkele mens die tweeslachtig geboren wordt het zij zo. De enkele mens die zichzelf een man in plaats van een vrouw voelt. Het zij zo. Geslachtsveranderingen zijn nu mogelijk, er gaat een streep door vrouw in het systeem en dan staat er van het mannelijke geslacht.}

But Biologics are not done anymore, it’s an side issue nowadays. So I have to go to the gender neutral toilet to change my tampon, there are man walking in and out. I must , because it’s the new rule, because we are equal.

{Biologie is niet meer van toepassing, is een bijzaak geworden, ik moet nu poepen op een wc, mijn tampon verwisselen daar waar mannen in en uit lopen. Dat moet want wij zijn gelijk.}

Bullshit, totally bullshit, man and women are not equal, we are different, biological and hormonal. That’s the way evolution ‘shaped’ us. We are not equal but are struggling for equal rights and that man who are killing their wife’s being sentenced. We want equal pay for the same work, but we don’t want a gender neutral toilet.

I want to change, with menstruation pain, my bloody underwear on the women’s toilet, I just want a little privacy.

{Wij zijn niet gelijk, man en vrouw verschillen wezenlijk van elkaar. Zo heeft de evolutie ons vorm gegeven. Wij zijn niet gelijk maar willen gelijke rechten. Wij willen dat de bestraffing van mannen die hun vrouwen doodslaan of anderen verkrachten serieus wordt genomen, wij willen gelijke toegang tot onderwijs en gelijke beloning voor werk wereldwijd, maar hebben geen behoefte aan een gender neutraal toilet. Ik wil, met mijn menstruatie krampen, mijn bebloede onderbroek op de vrouwen wc kunnen uittrekken. Ik wil gewoon een beetje privacy.}

But with this gender thing my fysical privacy, is because over heated reacting feminists and their followers, flushed down the gender neutral toilet.

{Met dit neutrale geneuzel is zelfs mijn lichamelijke privacy door verhitte feministen en hun gevolg door een gender wc weg gespoeld.}

So nowadays it’s a little bit of everything. A lot of beautifull understanding, cheap talk, promising to do better and politicians promising stricter control of specific ‘protecting women’ laws.

{Het is nu van alles een klein beetje, veel mooie praatjes, beterschap beloven en de naleving van wetgeving nog strenger controleren. Maar ondertussen zijn wij vrouwen nog steeds aan het ‘ vechten’ tegen mannelijke agressie en om economische gelijkheid te bewerkstelligen.}

{Ik weet hoe ik de olie in mijn auto moet controleren en de banden op spanning moet brengen. Dat verschil in het beheersen en uitvoeren van kleine technische taken is een vooruitgang, net als mannen nu luiers verschonen en de wacht houden bij hun zieke kind. Dit is hier dicht bij huis. Maar dat wereldwijd vrouwen nog steeds vermoord worden en jonge meisjes en jongens worden uitgehuwelijkt dat is waar het wereldwijde feminisme nog steeds geen, tot te weinig resultaten heeft geboekt.}

So fuck off with this gender toilet and passport, all ‘kinder gardens’ are filled with girls and boys toys, every university is open for man and women, but the so called third, sorry maybe it’s the fourth, feminist wave, is going out of control, with help from politicians who are neglecting their core businesses and thinking that to participate in this nonsense they will get more votes and, of course, publicity.

{Dus rot op met je gender neutrale wc’s en een gender neutraal paspoort. Elke peuterspeelzaal heeft jongens en meisjes speelgoed, elke studie richting staat open voor man en vrouw. De zogenaamde derde, of is het de vierde golf feministen slaat compleet door met behulp van politici en politica die hun kern taken verwaarlozen en zich door deze waan van de dag in de ‘ picture ‘ kunnen zetten.}

So this Christmas I am going to sit on the living room carpet, not alone but with a little boy, constructing the ‘ Hot wheels’ and for sure going to do a little message on the family toilet.

{ Deze kerst ga ik op het vloerkleed met een klein jongetje een ‘ Hot weels’ in elkaar knutselen en vast ook nog een plasje doen op een gewone familie wc.}

One thought on “Gender neutraal met de kerst /Gender neutral and Christmas

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s