Geslacht en gender neutraal

Een vergissing, ja een vergissing in woordgebruik. Gender is een Engels woord en betekend geslacht. Onder geslacht verstaan wij: man en vrouw. Dat is biologisch bepaald, aan de hand van DNA, verschillende soorten en hoeveelheden specifieke hormonen en verschillende geslachtsorganen. Duidelijker kan het dus niet. Nu gender, gender betekend ook geslacht maar hier hebben wij het niet over een biologisch bepaald geslacht, maar over de historische en de van oudsher gegroeide sociologische en psychologische plaatsing van een geslacht, dit alles in relatie met de natuurlijke omgeving en hedendaagse maatschappij. Denk bv aan roze en blauw als typische jongens en meisjeskleertjes, beroepen die gezien worden als mannelijk of vrouwelijk. Ook het sterke en zwakke geslacht wat, het moet gezegd, gelegen is in het feit dat mannen meer spierkracht massa hebben op grond van biologische bouw. Waarom nu deze inleiding. Er is helemaal niets mis met de biologische bepaling van man en vrouw. Er is ook niets mis met de de ontwikkelingen om man en vrouw dezelfde rechten te geven. Dit is een langdurig proces van toegang tot universiteiten, de strijd om stemrecht voor vrouwen en is ook van toepassing op het jongetje dat roze kleren wil dragen of met poppen wil spelen. Dit is de emancipatie van man en vrouw die is verankerd en voortgekomen uit de feministische beweging. Feminisme is eigenlijk het ouderwetse woord voor gender neutraal. Maar gender neutraal is niet biologisch neutraal. Nu zijn, bestaan, er mensen die zich geen man of vrouw voelen of meer man dan vrouw. Ook bestaat er een breed spectrum van aangeboren biologische afwijkingen . Afwijkingen op het vlak van de voortplantingsorganen of hormonen die samengaan met een van de twee geslachten Deze groep wordt nu intersekse personen genoemd en heeft plaatsgenomen in het rijtje homofiel, lesbisch en transgender. Maar deze groep is niet gender neutraal. Deze paraplu groep is niet gebaseerd op de biologische man of vrouw maar op sexuele voor keur en nu met de intersekse aanvulling een groep met een biologische afwijking. Wel is deze groep gender neutraal in de zin van; draag roze of blauw, oefen elk beroep uit waarvan jij denkt dat je het leuk vind en natuurlijk de gender neutrale uitbetaling daarvan. De gebruikte terminologie wekt verwarring op, is verwarrend en wordt vaak verkeerd of oneigenlijk gebruikt. Gender neutraal is niet biologisch neutraal. Er bestaan twee biologische geslachten en geslachtsloos met een biologische oorzaak en ook de voor beiden groepen daaruit voortvloeiende persoonlijke keuze om hetero of homo georiënteerd te zijn. Iemands seksuele voorkeur, travestie of je meer man dan vrouw of andersom voelen met de mogelijkheid tot geslachtsverandering vallen niet onder gender neutraal, biologisch geslacht of bij geboorte geslachtsloos.Deze ( lhtb) paraplu groep vraagt terecht aandacht voor acceptatie en actie tegen discriminatie maar komen voort uit persoonlijke keuze. Dus als er op de sociale media of op een verjaardag onbegrip geventileerd wordt dan lijkt mij dat de gebruikte termen en de uitleg daarvan in duidelijkheid te kort schieten.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s