Boycot het halal bedel busje

Kijk dat wist ik nog niet, dat het halal geld dat ingezameld wordt aan het einde van de ramadan en aan de toonbank, zoals ons door de media wordt onderwezen, wordt gegeven aan arme mensen, islamitische arme mensen maar dus ook aan godsdienstwaanzinnige islamitische arme mensen, die geweld niet schuwen om hun religieuze politieke agenda wereldwijd geïnstalleerd te krijgen.

Mijn interesse is gewekt. Want ‘alles’ wat maar gebruikt kan worden om deze psychopaten dwars te zitten is geoorloofd.

Onder de ‘boycot halal oproep’ die ik op internet tegenkom, staat in kleine lettertjes dat 1/8 van het geld dat wereldwijd door Islamieten wordt in gezameld in de portemonnee van jihad strijders terecht komt.

En reken er maar op dat het hier om veel geld gaat.

Dus een boycot, geen smoezelige busjes meer op de toonbank van de Turkse bakker, de Iraakse kruidenier of de Syrische slager. Hier wordt om actie gevraagd. Duidelijke herkenbare actie. Het halal toonbank busje aan de schandpaal.

Weg met de halal bedelbusjes.

Laat de Turkse, Marokkaanse en andere Islamitische middenstanders nu maar eens een voorbeeld geven, een voorbeeld zijn. Dat het ze ernst is met het afwijzen van gewelddadige islamitische strijders.

Armoede verdwijnt niet door een aalmoes, atheïstische, christelijke en islamitische armoede zijn allen gelijk. De na de aankoop terug gekregen dubbeltjes kunnen gewoon in de knip blijven. Een regering, een bestuur die behoren zorg te dragen voor hun burgers en als echte zorg en aandacht wordt geboden zijn bedelbusjes overbodig.