China’s zonen 2 / Chinese sons 2

Next to the almost impossibly first task of feeding the 1,3 billion Chinese citizens and protect them from starvation is the second task the Chinese government is trying ( for decades) to for fill, the struggle to ‘ put religion’ on its right place’. Just like protecting the Chinese citizens from starvation is ‘controlling’ religion also, prime, on the political agenda.

{Naast de bijkans onmogelijke taak om als overheid ervoor te zorgen dat hongersnood en de hongerdood, voor de nu 1, 3 miljard Chinezen, definitief tot de verleden tijd zal behoren, staat ook religie als ‘bedreiging’ voor de volksgezondheid op de Chinese, politieke, agenda.}

We all know the definition; Religion as in ‘ beacon’, a safety net to protect and help the religious citizens from worlds misery, and on the other side of this spectrum governments who are a also a beacon to protect from worlds misery.

{Religie als baken van hoop en vangnet voor de wereldse misère versus de Staat als vangnet voor wereldse misere.}

Of course religion is not capable to house more then one billion people, to feed them. Religion can not finance hospitals, building roads and maintain them. It’s the government who’s task it is for all people to support them in those mentioned

(‘Natuurlijk kan religie geen miljard mensen huisvesten of voeden. Ziekenhuizen bekostigen of speelplaatsen en wegen bouwen en onderhouden. Dat kan alleen de bevolking zelf die deze opdracht uit handen geeft aan haar staat’)

De Chinese state who’s starting point is: religion as in unnecessary exercise, but because it its the wish of many, allowing, controlled, worshiping.

{De Chinese staat die als uitgangspunt heeft dat religie een overbodige exercitie is maar gezien de wens van velen, gecontroleerde, aanbidding toestaat.}

Just like the one child politics was, and still is, crushed and despised, nowadays the political course to monitor religions en to limit their influence on Chinese society is this political choice reason for religious persons and their agnostic and humanist followers to protest.

{Net zoals de 1 kind politiek is vergruist en veracht is nu ook de Chinese politieke koers om godsdiensten te monitoren en zonodig te verbieden, wereldwijd, onder gelovigen en humanisten van divers pluimage, een Chinees politiek standpunt om tegen in opstand te komen.}

The notion that spiritual love is not given by, or allowed is clear. People seeking for spiritual help now know that it’s allowed but only onther strict conditions.

{Het besef is er dus bij deze gelovigen dat hoop of spirituele liefde niet door de Chinese staat kan gegeven en mag worden. Burgers die spirituele verlichting zoeken weten nu dat dit alleen is toegestaan onder bepaalde voorwaarden.}

So the Chinese state allows, till a certain level, controlled worshipping. The wish of these religious citizens to pray and hope that their state will participate in their worshipping, changing secular laws because they think that’s the best way to rule their state, and so they require, is for the Chinese government not negotiable.

{De Chinese staat staat gecontroleerde aanbidding toe. Tot op zekere hoogte. Want de wens van deze burgers om te blijven bidden en te hopen op een staat die meegaat in deze aanbidding, te weten seculaire wetgeving aanpast aan de wensen en dus eisen van de religieuze aanbidders is voor de Chinese staat niet bespreekbaar.}

Any state who will base their ( his/ her ) law and execution of the law on religious grounds will always be in default. Exclusion is namely the basis for worshipping citizens and their religious institutions en is always followed up by repentance.

{(Een staat die op een specifieke religie zijn wetgeving en uitvoering van taken, ten behoeve van de bevolking, baseert zal altijd in gebreke blijven.. Uitsluiting is namelijk altijd de basis voor de beoefenaars van een religie en wordt standaard gevolgd door bekering’)}

Religion is and, as it seems, will always be an private matter. There is, in China, no place for religious, political, pressure.

{Religie is en blijft een privézaak, in China is geen ruimte voor religieuze politieke druk }.

Praying, singing , reading and recite from so called holy books, pointing out predecessors chosen out from their closed religious group to ‘ show them the way’ is the maximum achievable for what ever kind of religion nowadays in (modern) China.

{Bidden, zingen, (voor) lezen uit boeken en mensen uit hun besloten groep aanwijzen om hun ‘religie’ te leiden. Dat is het maximale haalbaar voor welke religie dan ook in China.}

Monddood gemaakt door Mohammed / Mouth death by Mohammed

A little news item, something about Mohammed and pedophilia.

{Een klein berichtje in het nieuws, iets over Mohammed en pedofilie.}

Nothing to be surprised of, everybody will know by now, after years and years receiving information, coming to us on television and in newspapers, information about all the ins and outs and instruction about how to communicate with followers of the religion called Islam.

So we have learned that Mohammed, a long time ago, was married with a little girl, 6 years old, and that he ‘ consumed ‘ this marriage when his wife was 9 years old.

{Niets nieuws onder de zon, iedereen in Nederland weet nu wel, na een jarenlang kennis bombardement over de religie genaamd islam, dat Mohammed getrouwd was met een kleuter. O nee sorry, 6 jaar, dus iets ouder. Zeg derde klas basisschool leerling.}

So this is pedophilia and it’s not of any importance that the date of his, of this, specific, wedding is situated in the year 1000, 1238 or 2018. Marry a little girl that’s always ‘ not done ‘. Your name can be Mohammed, Frits or Gunther, it doesn’t matter, it’s not allowed, ‘we’ don’t accept.

That this wedding, for a lot of Islamic men an example is to follow, without hesitation, is reality. Without any doubt these are men who like to put their penis in a little girl.

You can be a ‘normal pedophile’, that is forbidden , or you are so-called blessed, to consume the marriage with a little girl, by your inspiring prophet Mohammed, an is allowed in lots of Islamic states.

{Tuurlijk is dat pedofilie, of dit nu in 2018 of in het jaar 1000 plaats heeft gevonden. Trouwen met een klein meisje is not done. Of je nu Mohammed heet of Frits of Gunther, dat doen we dus niet. Dat dit een voorbeeld is voor velen, voornamelijk Islamitische mannelijke religieuzen die er niet vies van zijn hun leuter in een kleuter te steken, dat zal duidelijk zijn. Of je bent een ‘gewone’ pedofiel of je bent ‘gezegend’, om deze daad te verrichten, door je grote voorbeeld Mohammed .}

Religion can endorse goals, prescribe lifestyle and indicatethe ‘good and the bad’ to the followers. It’s how the follower interpreted the goals, the religious lifestyle, that’s his religious freedom.

{Religie kan doelen onderschrijven, levenswijzen voorschrijven, het goede en het slechte aan ‘de volgers’ duiden. Het is maar zoals het de gelovige uitkomt, hoe religieuze teksten of aanwijzingen te interpreteren of uit te voeren.}

And at this moment, yes this is the year 2018, in the European Union, more specific Austria, there is a women sentenced to pay a fine. A fine because she talked in public about the possibility that Mohammed was a pedophile. Complaints coming from Islamic believers and other agnostic and humanistic rabble.

Yes, they who think that they can rule the world with their religious values, moral and religious law. After years of juridical struggle, is still standing the first sentence; pay the fine. The final judgement pronounced by the European court.

{Nu ja nu, in 2018, is er in Oostenrijk een vrouw veroordeelt tot een boete omdat ze Mohammed een pedofiel genoemd zou hebben. Klachten van religieuze gepeupel en hun agnostische en humanistische aanhangers, gepeupel dat denkt de wereld te kunnen over en be-heersen, waren de aangevers voor deze rechtszaak. Na een jarenlange juridische strijd, blijft de in eerste aanleg opgelegde boete dus staan. Het definitieve oordeel is uitgesproken door het EU gerechtshof.}

The underlying argument ‘it’s important to keep religious peace’, so do not speak in any way that can create (religious based) conflicts.

{Het onderliggend argument .. ‘religieuze vrede’ is belangrijk dus geen uitspraken die rauw op een ‘gelovig dak’ kunnen vallen en dus voor onrust zouden kunnen zorgen.}

Bullshit, of course this is extreme bullshit. I can and will write; Mohammed was a pedophile, a ‘dirty’ man who, like a lot of men, who throughout hundreds of years, liked to have sexual intercourse with toddlers and little girls.

Don’t be ignorant, sexual intercourse with minors is prohibited. This view, this criminal law cannot be ignored, its to protect young girls from male predators.

‘Dirty Mohammed’ is the slogan and should be used as an example to teach our children about inadmissible sexual preferences.

Especially this one, wrapped in this dirty, holy, religious sauce.

{Bullshit natuurlijk, ik schrijf Mohammed was een pedofiel, een vieze vent die, zoals zoveel mannen, al eeuwen lang, willen neuken met een kleuter. Niet voor niets is sex met een minderjarige opgenomen in het, seculaire, wetboek van strafrecht. ‘Foute Mohammed’ is dus bij uitstek een uitstekend voorbeeld om onze kinderen te leren over ontoelaatbare sexuele voorkeuren, en specifiek deze, die verpakt is in een vies, heilig, religieus sausje.}