Lonely Wolf in Amsterdam

Featured

De advocaat van de slachtoffers van de vreselijke steekpartij op de Albert Cuyp heeft het nieuws opgezocht en terecht.

Een Lonely Wolf op de Cuyp. Gek gemaakt en zichzelf gek genoeg gemaakt om met een mes toe te slaan. Twee Amsterdammers bijna de pijp uit. Joodse Amsterdammers die naast een radicaliserende moslim, dag in dag uit, moesten werken.

Een Islamist, zo eentje waar de AIVD en onze Burgermeester het publiek voor waarschuwen. Let op, kijk uit, maak er melding van, dat is de vraag en de opdracht van de autoriteiten aan ons. Dus er is gebeld, de politie heeft aangeklopt, de GGZ is ingeschakeld en toch bleef deze Lonely Wolf zitten waar hij zat.

Lonely Wolves zijn in Israël, waar regelmatig burgers en Israëlische soldaten worden aangevallen en vermoord een vast gegeven. Het zijn mannen en vrouwen die, om een politieke of religieuze reden, of beiden, Joden wereldwijd aanvallen en de staat Israël willen vernietigen.

Net als nu in Amsterdam. Hij zoop en snoof te veel, was niet goed in zijn ‘pan’, was een ‘relie’ en heeft voor 99% zekerheid vaak en veel en langdurig te horen gekregen dat Joden niet deugen.

De boodschap dat Joden niet deugen is elke dag weer, decennialang, gecommuniceerd en ondersteund, wereldwijd, door tv, radio uitzendingen en in publicaties. Dit is voor 100% zeker.

Dit is antisemitisme. Dit is ‘framen’. Een land en zijn inwoners uitleveren aan miljoenen ‘van het padje geraakte’ relie’s en in hun kielzog een ‘aanhang’ die een wensdroom wil uit zien komen door antisemitisme als ondergeschikt of een fantasie te benoemen.

Dat is niet alleen onbeschoft, oneerlijk of onbegrijpelijk maar ook misdadig.

Op de Albert Cuyp zat een Lonely Wolf die tot actie is overgegaan. Een van de velen die er wereldwijd rondlopen. Er is gebeld en gewaarschuwd, maar Politie en Justitie waren gehouden aan wet en regelgeving.

En nu, heeft deze Egyptische man, niet zijn Marokkaanse buren geprobeerd te vermoorden, hij heeft gekozen voor zijn Joodse buren.

Het uitsluiten van de dader zijn antisemitische motieven kan en mag dus niet. Het uitsluiten is een anti semitische daad op zichzelf en als uitvoerend beleid van Politie en Justitie onacceptabel.

Niet het sussen of de angst voor maatschappelijke onrust is hier het belangrijkst, het vertellen, communiceren van de feiten dat is wat telt. Anti semitisme bestaat en mag nooit als waarheid niet benoemd of vergoelijkt worden.

De getroffen familie is in shock. De markt kraam houders zijn in shock, net als ik en nog veel meer Joodse Amsterdammers. De Joodse Amsterdammers omdat, ondanks het besef van het bestaan en gevaar van antisemitisme, het ongeloof weer werkelijkheid, weer waarheid is geworden. Op een gewone door de weekse dag is een Joodse familie in Amsterdam bijna afgeslacht.

De niet Joodse Amsterdammers zijn geschrokken en leven mee. ‘ Maar naar mij keek hij ook heel vuil’, ‘nee hoor ik denk niet dat dit antisemitisch is’ en dan het afsluitende argument; ‘hij was in zijn hart een goede moslim met een alcohol probleem’.

Onacceptabel is een leeg begrip en hier dan ook niet van toepassing. Wat wel van toepassing is is het recht op zelfverdediging. Zoals in Israël de IDF de bescherming en de zelfverdediging van de burgers van Israël heeft geregeld en uitvoert zullen de Joden in Europa hun eigen bescherming moeten gaan organiseren. Niet voor niets heeft de staat Israel de laatste jaren regelmatig de Joden opgeroepen naar Israël te komen. Alleen de Joodse staat kan namelijk de garantie geven dat er niet gekeken of weggekeken wordt en antisemitisme wordt vergoelijkt onder het mom van geestelijk instabiel of een moeilijke jeugd.

De Nederlandse staat is er voor al haar burgers. Israël niet meer, Israël heeft gekozen voor de al eeuwen lang door anti semitisme geplaagde en belaagde Joden. Al het andere is niet meer relevant.

Femke als de heilige maagd Maria

Featured

Die Femke toch schuift aan bij een gebedsdienst, dat lees ik in het parool. Ik ga dr maar vanuit dat het waar is. Dat deze burgemeester in een land waar staat en kerk gescheiden zijn( ja ik weet het niet helemaal ) en zeg een kleine 70 procent van de Nederlanders ongelovig zijn elke keer weer te vinden is in gebedshuizen. Heeft ze nu echt niets beters te dien. Moet zij niet de neutraliteit uitstralen , dat iedereen haar even lief is. Dat elke Amsterdammer mag eten wat hij of zij wil, mag neuken met wie hij of zij wil, mag bidden tot wat hij of zij wil. Dat dat niet haar pakje aan is. Veel Amsterdammers, van oudsher rood, hadden God niet in hun vaandel staan. Ja rood, niet links. En rood is niet links, dat is geen groen links, rood is scheiding van kerk en staat. Gelijke rechten voor man en vrouw. Nee wat lees ik ; daar zit ze dan, op de gescheiden vrouwen afdeling, tussen de bidders ja en amen te zeggen. Vreselijk, geen greintje benul van de eeuwenlange strijd die in Nederland gevoerd is. Foute boel die Femke.

Het derde oog

Kristalletjes die zijn in. Positieve energie, het wegwerken van kwaaltjes en nu hoor ik vandaag ook nog over het derde oog, een derde oog dat iets heeft of doet met magie of inzicht. Het duizelt mij. Nu religie bij velen niet meer een onderdeel van hun leven is komen daar steentjes, kristalletjes, gefantaseerde oogjes en geiten yoga voor in de plaats. Zij komen mij soms wereldvreemd over, de jonge generatie Europeanen van vandaag de dag. Laat ik het maar houden op; beter een kristalletje om je nek dan bidden, aanbidden en het kritiekloos volgen van zelfbenoemde voorgangers.

China’s zonen 2 / Chinese sons 2

Next to the almost impossibly first task of feeding the 1,3 billion Chinese citizens and protect them from starvation is the second task the Chinese government is trying ( for decades) to for fill, the struggle to ‘ put religion’ on its right place’. Just like protecting the Chinese citizens from starvation is ‘controlling’ religion also, prime, on the political agenda.

{Naast de bijkans onmogelijke taak om als overheid ervoor te zorgen dat hongersnood en de hongerdood, voor de nu 1, 3 miljard Chinezen, definitief tot de verleden tijd zal behoren, staat ook religie als ‘bedreiging’ voor de volksgezondheid op de Chinese, politieke, agenda.}

We all know the definition; Religion as in ‘ beacon’, a safety net to protect and help the religious citizens from worlds misery, and on the other side of this spectrum governments who are a also a beacon to protect from worlds misery.

{Religie als baken van hoop en vangnet voor de wereldse misère versus de Staat als vangnet voor wereldse misere.}

Of course religion is not capable to house more then one billion people, to feed them. Religion can not finance hospitals, building roads and maintain them. It’s the government who’s task it is for all people to support them in those mentioned

(‘Natuurlijk kan religie geen miljard mensen huisvesten of voeden. Ziekenhuizen bekostigen of speelplaatsen en wegen bouwen en onderhouden. Dat kan alleen de bevolking zelf die deze opdracht uit handen geeft aan haar staat’)

De Chinese state who’s starting point is: religion as in unnecessary exercise, but because it its the wish of many, allowing, controlled, worshiping.

{De Chinese staat die als uitgangspunt heeft dat religie een overbodige exercitie is maar gezien de wens van velen, gecontroleerde, aanbidding toestaat.}

Just like the one child politics was, and still is, crushed and despised, nowadays the political course to monitor religions en to limit their influence on Chinese society is this political choice reason for religious persons and their agnostic and humanist followers to protest.

{Net zoals de 1 kind politiek is vergruist en veracht is nu ook de Chinese politieke koers om godsdiensten te monitoren en zonodig te verbieden, wereldwijd, onder gelovigen en humanisten van divers pluimage, een Chinees politiek standpunt om tegen in opstand te komen.}

The notion that spiritual love is not given by, or allowed is clear. People seeking for spiritual help now know that it’s allowed but only onther strict conditions.

{Het besef is er dus bij deze gelovigen dat hoop of spirituele liefde niet door de Chinese staat kan gegeven en mag worden. Burgers die spirituele verlichting zoeken weten nu dat dit alleen is toegestaan onder bepaalde voorwaarden.}

So the Chinese state allows, till a certain level, controlled worshipping. The wish of these religious citizens to pray and hope that their state will participate in their worshipping, changing secular laws because they think that’s the best way to rule their state, and so they require, is for the Chinese government not negotiable.

{De Chinese staat staat gecontroleerde aanbidding toe. Tot op zekere hoogte. Want de wens van deze burgers om te blijven bidden en te hopen op een staat die meegaat in deze aanbidding, te weten seculaire wetgeving aanpast aan de wensen en dus eisen van de religieuze aanbidders is voor de Chinese staat niet bespreekbaar.}

Any state who will base their ( his/ her ) law and execution of the law on religious grounds will always be in default. Exclusion is namely the basis for worshipping citizens and their religious institutions en is always followed up by repentance.

{(Een staat die op een specifieke religie zijn wetgeving en uitvoering van taken, ten behoeve van de bevolking, baseert zal altijd in gebreke blijven.. Uitsluiting is namelijk altijd de basis voor de beoefenaars van een religie en wordt standaard gevolgd door bekering’)}

Religion is and, as it seems, will always be an private matter. There is, in China, no place for religious, political, pressure.

{Religie is en blijft een privézaak, in China is geen ruimte voor religieuze politieke druk }.

Praying, singing , reading and recite from so called holy books, pointing out predecessors chosen out from their closed religious group to ‘ show them the way’ is the maximum achievable for what ever kind of religion nowadays in (modern) China.

{Bidden, zingen, (voor) lezen uit boeken en mensen uit hun besloten groep aanwijzen om hun ‘religie’ te leiden. Dat is het maximale haalbaar voor welke religie dan ook in China.}

Monddood gemaakt door Mohammed / Mouth death by Mohammed

A little news item, something about Mohammed and pedophilia.

{Een klein berichtje in het nieuws, iets over Mohammed en pedofilie.}

Nothing to be surprised of, everybody will know by now, after years and years receiving information, coming to us on television and in newspapers, information about all the ins and outs and instruction about how to communicate with followers of the religion called Islam.

So we have learned that Mohammed, a long time ago, was married with a little girl, 6 years old, and that he ‘ consumed ‘ this marriage when his wife was 9 years old.

{Niets nieuws onder de zon, iedereen in Nederland weet nu wel, na een jarenlang kennis bombardement over de religie genaamd islam, dat Mohammed getrouwd was met een kleuter. O nee sorry, 6 jaar, dus iets ouder. Zeg derde klas basisschool leerling.}

So this is pedophilia and it’s not of any importance that the date of his, of this, specific, wedding is situated in the year 1000, 1238 or 2018. Marry a little girl that’s always ‘ not done ‘. Your name can be Mohammed, Frits or Gunther, it doesn’t matter, it’s not allowed, ‘we’ don’t accept.

That this wedding, for a lot of Islamic men an example is to follow, without hesitation, is reality. Without any doubt these are men who like to put their penis in a little girl.

You can be a ‘normal pedophile’, that is forbidden , or you are so-called blessed, to consume the marriage with a little girl, by your inspiring prophet Mohammed, an is allowed in lots of Islamic states.

{Tuurlijk is dat pedofilie, of dit nu in 2018 of in het jaar 1000 plaats heeft gevonden. Trouwen met een klein meisje is not done. Of je nu Mohammed heet of Frits of Gunther, dat doen we dus niet. Dat dit een voorbeeld is voor velen, voornamelijk Islamitische mannelijke religieuzen die er niet vies van zijn hun leuter in een kleuter te steken, dat zal duidelijk zijn. Of je bent een ‘gewone’ pedofiel of je bent ‘gezegend’, om deze daad te verrichten, door je grote voorbeeld Mohammed .}

Religion can endorse goals, prescribe lifestyle and indicatethe ‘good and the bad’ to the followers. It’s how the follower interpreted the goals, the religious lifestyle, that’s his religious freedom.

{Religie kan doelen onderschrijven, levenswijzen voorschrijven, het goede en het slechte aan ‘de volgers’ duiden. Het is maar zoals het de gelovige uitkomt, hoe religieuze teksten of aanwijzingen te interpreteren of uit te voeren.}

And at this moment, yes this is the year 2018, in the European Union, more specific Austria, there is a women sentenced to pay a fine. A fine because she talked in public about the possibility that Mohammed was a pedophile. Complaints coming from Islamic believers and other agnostic and humanistic rabble.

Yes, they who think that they can rule the world with their religious values, moral and religious law. After years of juridical struggle, is still standing the first sentence; pay the fine. The final judgement pronounced by the European court.

{Nu ja nu, in 2018, is er in Oostenrijk een vrouw veroordeelt tot een boete omdat ze Mohammed een pedofiel genoemd zou hebben. Klachten van religieuze gepeupel en hun agnostische en humanistische aanhangers, gepeupel dat denkt de wereld te kunnen over en be-heersen, waren de aangevers voor deze rechtszaak. Na een jarenlange juridische strijd, blijft de in eerste aanleg opgelegde boete dus staan. Het definitieve oordeel is uitgesproken door het EU gerechtshof.}

The underlying argument ‘it’s important to keep religious peace’, so do not speak in any way that can create (religious based) conflicts.

{Het onderliggend argument .. ‘religieuze vrede’ is belangrijk dus geen uitspraken die rauw op een ‘gelovig dak’ kunnen vallen en dus voor onrust zouden kunnen zorgen.}

Bullshit, of course this is extreme bullshit. I can and will write; Mohammed was a pedophile, a ‘dirty’ man who, like a lot of men, who throughout hundreds of years, liked to have sexual intercourse with toddlers and little girls.

Don’t be ignorant, sexual intercourse with minors is prohibited. This view, this criminal law cannot be ignored, its to protect young girls from male predators.

‘Dirty Mohammed’ is the slogan and should be used as an example to teach our children about inadmissible sexual preferences.

Especially this one, wrapped in this dirty, holy, religious sauce.

{Bullshit natuurlijk, ik schrijf Mohammed was een pedofiel, een vieze vent die, zoals zoveel mannen, al eeuwen lang, willen neuken met een kleuter. Niet voor niets is sex met een minderjarige opgenomen in het, seculaire, wetboek van strafrecht. ‘Foute Mohammed’ is dus bij uitstek een uitstekend voorbeeld om onze kinderen te leren over ontoelaatbare sexuele voorkeuren, en specifiek deze, die verpakt is in een vies, heilig, religieus sausje.}

Liedjes van God in Boedapest

Dronken, een paar glaasjes wijn zijn tegenwoordig al genoeg, dit in tegenstelling tot vroeger, toen ik jong van jaren, nog flessen vol kon wegwerken.

Daar zit ik dan, in een kleine concert zaal gevuld met Hongaren, op goudkleurige, met stof beklede stoeltjes.

Grote hits zouden er gezongen worden, van Arita Franklin en misschien ook wel van Whitney Houston, zo hoopte ik, door een gospelkoor uit New York, New York de stad waar ik dit voorjaar, in Harlem nog soulfood had gegeten en een paar leuke shirtjes had gekocht. Maar nee geen Aritha en Whitney Houston. Wel Baptisten songs, de Jezus gaat ons redden liedjes , in diverse, vrolijke varianten.

Prachtige stemmen maar de ‘boodschap’ dit was echt een beetje teveel van het ‘goede’.

Ik was terecht gekomen in een zaal vol met Hongaarse christenen, iets anders kon ik er niet van maken. Allemaal keurig gekleed, braaf meeklappend en het refrein zingend.

Victor Orban trouwe kiezers een hele zaal vol..

Het werd mij allemaal wat teveel.

Het tweede deel besloot ik dan maar aan te horen in de lobby en ja ‘Jezus redt’ ging ook nu boven de ‘door mij verwachtte wereldhits’. Wat een teleurstelling, godverdomme negentig euro in de goot. Nog enkele ‘Christmas songs’ en de onvermijdelijke, heb ik nu geleerd, afsluiter “Happy days When Jezus was Born”.

En daar stond ik dan, beetje dronken, te gluren door het gordijn en ‘Happy Days’ mee te brallen.

Het bewijs is, weer geleverd, wij atheïsten hebben altijd een populair christelijk liedje paraat. Ingeprent door radio, levenslange kerst ‘sing a song sessies’ en weet ik veel waar we het nog meer oppikken.

Door de vrolijkheid en de melodie ingeprent in ons onderbewustzijn.

Niet meer meezingen dus want hoe vrolijk en gezellig de boodschap ook klinkt, het doet ons de gruwelen en indoctrinatie vergeten, die door deze baby geboren in een (kerst) stalletje en de verhalen erom heen, ons nu al eeuwen in de ban en de menselijke vooruitgang tegenhoudt.

De vrijheid om een religie te haten

Het blijft natuurlijk aankloten. De vrijheid van meningsuiting.

Ik haat eigenlijk niet zo veel. Eten soms niet lekker, kunst kun je toch ook niet echt haten, lelijk vinden of misschien kun je je erdoor beledigd voelen.

Mensen. Haat en mensen, soms dieren, de valse hond van verderop, een ex die de alimentatie niet betaald, een politiek of bestuurlijk systeem waar jij zelf of iemand die je liefhebt slachtoffer van geweld of repressie is geworden, ja daar kan haat zich op richten.

Haat. Komt natuurlijk niet zomaar bovendrijven. Een slechte ervaring, een langslepende ruzie, ongenoegen over, maar ook indoctrinatie, onderdrukking door specifieke personen of ( ongrijpbare) organisaties kunnen voor haat gevoelens zorgen.

Ik haat je, ik haat een systeem, een organisatie, een politieke overtuiging of een religie en soms een bevolkingsgroep gaat net een stap verder dan woede.

Woede kan tot een uitbarsting leiden, ‘zwart maken’ op sociale media, met serviesgoed smijten, een auto bekrassen of ander geweld gebruiken tegen diegene die jij persoonlijk verantwoordelijk houdt voor de situatie waar jij zo boos over bent.

Maar haat gaat verder dieper, dat sluimert, en komt voort uit de onopgeloste woede.

Haat omschreven door de Nederlandse justitie als : Een extreme emotie van diepgaande woede, afkeer.

En daar is dan het haat zaaien, medestanders zoeken om je haat tegen, te delen, medestanders te vinden. Om gezamenlijk je ongenoegen te uiten of actie te ondernemen.

Dus demonstraties zijn die een uiting van woede? Het oproepen tot het afzetten van een regering, een minister? Is dit haatzaaien tegen 1 specifiek persoon of institutie? zoveel landen, zoveel soorten wetgeving, van ( groep en persoonlijke ) belediging, tot smaad, iemands reputatie goede naam besmeuren. Discriminatie, Racisme, allen staan voor het beschermen van het individu. Zijn of haar huidskleur, sekse, politieke of religieuze overtuiging.

Dat laatste, het beledigen of haten van een religieuze ideologie of overtuiging, vind ik, zal moeten worden verwijderd uit de bestaande wetgeving, uit het strafrecht.

Dit is nu een onhaalbare kaart, religie is wereldwijd zodanig verweven met politieke systemen en maatschappelijk functioneren dat ik ga voor de optie: Het opnemen van Atheïsme als overtuiging die niet mag worden gebruikt om te discrimineren.

Actie ondernemen, in woord en geschrift, tegen religie valt namelijk onder ‘mijn vrijheid van meningsuiting’. Een ieder die zich conformeert, door registratie, aan een nader te bepalen religie is mede verantwoordelijk voor alles wat uit naam van een religie op politiek en maatschappelijk vlak plaats vindt. Als atheïsme niet net als Continue reading “De vrijheid om een religie te haten”