Natie-staat en stemrecht

Zoals in de USA stemmen opgaan om illegalen stemrecht te geven en ook in Europa dit geluid te horen is, sta ik stil bij mijn stemrecht.

Met mijn / een nationaliteit heb ik stemrecht. Dat is wel zo prettig, dan kan ik de mensen die ‘ de boel’ in mijn land organiseren aanwijzen en aanbevelingen doen.

Ik zag net Macron en Merkel praten op een vredesconferentie die gehouden wordt in Parijs. Nationalisme, ik citeer uit de losse pols, is gevaarlijk en kan oorlogen veroorzaken.

Ook dit geluid is de laatste jaren steeds luider gaan klinken. Nationalisme, natie staat, de historische, gekozen, vorm waarin een regering, parlement, in opdracht van haar burgers het betreffende land laat functioneren.

Dus daar moeten we dan maar vanaf. Maar wat het alternatief is, dat is niet duidelijk.

Een ongekozen of semi gekozen regering in Brussel?

Als ik het stemmen aan een natie-staat koppel en de natie-staat als gevaarlijk beschouwd gaat worden dan is er toch wel iets vreemds aan de hand, want uiteindelijk zijn onze stemmen datgene wat een natie staat vorm geeft, het paspoort is ons document waarvan wij met z’n allen hebben afgesproken dat de houders hiervan voor deze groep paspoorthouders het bestuur mogen kiezen en controleren.

Zo zit dat. Dat daar een paar honderd jaar aan strijd aan vooraf is gegaan dat is bekend.

Burgers die in het buitenland gaan wonen kunnen van nationaliteit veranderen en zo hun recht nemen een bestuur te kiezen. Dat is een mensen recht. Dat betekend dat er niet meer voor het ‘ thuisland’ gestemd gaat worden. Zo was het. Maar..zo is het allang niet meer, twee, drie paspoorten doen opgang in Europa. Niet voor iedereen van toepassing maar alleen voor hen, die in hun eigen natiestaat hebben afgesproken dat stemrecht ondanks nationaliteitsverandering niet vervalt.

En dan de andere natiestaten die dit wel of niet toestaan.

Een rommeltje, ja dat is het aan het worden. Natiestaat is vies, wat er voor in de plaats komt is nog niet bekend, een Europees paspoort zou de volgende stap kunnen zijn. Geen kleine natiestaatjes maar 1 grote. Geen natiestaat maar een federatie, ingebed in een natiestaat die niet zo genoemd mag worden.

We zullen het nog wel te horen krijgen van de opvolgers van Merkel en Macron.

Zij zullen net als hun voorgangers ‘vrede zij met U’ prediken.

Vrede zonder Natie staat want dit begrip, zal net als de zak van Sinterklaas, uit ons vocabulaire langzaam gaan verdwijnen.

De vrijheid om een religie te haten

Het blijft natuurlijk aankloten. De vrijheid van meningsuiting.

Ik haat eigenlijk niet zo veel. Eten soms niet lekker, kunst kun je toch ook niet echt haten, lelijk vinden of misschien kun je je erdoor beledigd voelen.

Mensen. Haat en mensen, soms dieren, de valse hond van verderop, een ex die de alimentatie niet betaald, een politiek of bestuurlijk systeem waar jij zelf of iemand die je liefhebt slachtoffer van geweld of repressie is geworden, ja daar kan haat zich op richten.

Haat. Komt natuurlijk niet zomaar bovendrijven. Een slechte ervaring, een langslepende ruzie, ongenoegen over, maar ook indoctrinatie, onderdrukking door specifieke personen of ( ongrijpbare) organisaties kunnen voor haat gevoelens zorgen.

Ik haat je, ik haat een systeem, een organisatie, een politieke overtuiging of een religie en soms een bevolkingsgroep gaat net een stap verder dan woede.

Woede kan tot een uitbarsting leiden, ‘zwart maken’ op sociale media, met serviesgoed smijten, een auto bekrassen of ander geweld gebruiken tegen diegene die jij persoonlijk verantwoordelijk houdt voor de situatie waar jij zo boos over bent.

Maar haat gaat verder dieper, dat sluimert, en komt voort uit de onopgeloste woede.

Haat omschreven door de Nederlandse justitie als : Een extreme emotie van diepgaande woede, afkeer.

En daar is dan het haat zaaien, medestanders zoeken om je haat tegen, te delen, medestanders te vinden. Om gezamenlijk je ongenoegen te uiten of actie te ondernemen.

Dus demonstraties zijn die een uiting van woede? Het oproepen tot het afzetten van een regering, een minister? Is dit haatzaaien tegen 1 specifiek persoon of institutie? zoveel landen, zoveel soorten wetgeving, van ( groep en persoonlijke ) belediging, tot smaad, iemands reputatie goede naam besmeuren. Discriminatie, Racisme, allen staan voor het beschermen van het individu. Zijn of haar huidskleur, sekse, politieke of religieuze overtuiging.

Dat laatste, het beledigen of haten van een religieuze ideologie of overtuiging, vind ik, zal moeten worden verwijderd uit de bestaande wetgeving, uit het strafrecht.

Dit is nu een onhaalbare kaart, religie is wereldwijd zodanig verweven met politieke systemen en maatschappelijk functioneren dat ik ga voor de optie: Het opnemen van Atheïsme als overtuiging die niet mag worden gebruikt om te discrimineren.

Actie ondernemen, in woord en geschrift, tegen religie valt namelijk onder ‘mijn vrijheid van meningsuiting’. Een ieder die zich conformeert, door registratie, aan een nader te bepalen religie is mede verantwoordelijk voor alles wat uit naam van een religie op politiek en maatschappelijk vlak plaats vindt. Als atheïsme niet net als Continue reading “De vrijheid om een religie te haten”

Onverantwoordelijk en de sociale media

De reacties van veel doorsnee Nederlanders die hun mening uiten op de sociale media.

Onverantwoordelijk.

Nee hoor, vrijheid van meningsuiting.

Het aanzetten tot geweld is discutabel, want uiteindelijk is er niemand die je verplicht tot actie over te gaan.

Dat is wat een volwassen mens, autonoom, kan en mag beslissen, voor wat of wie hij of zij gaat demonstreren, ruiten ingooien of een wapen oppakt.

De reden waarom er wordt geprobeerd anderen aan te zetten tot (gewelddadige) actie, dat is de vraag. En deze reden kan voor ieder verschillend zijn.

Onverantwoordelijk dat is het ‘ oproepen tot geweld.

maar bedenk wel..

Revoluties zijn nooit goedgekeurd net als ( ondergrondse ) verzetsbewegingen.

Beiden zijn, zoals de geschiedenis ons heeft geleerd, later, alsnog ‘ goedgekeurd’.

Maar voor nu, anno 2018, is het oproepen tot geweld strafbaar.

 

 

 

Twee juni in Catania

Geen vuurwerk in Catania, dat is milieuvervuilend wordt mij door een alleraardigste Cataliaan verteld. Ik schiet in de lach, na een middagje zeilen en zwemmen zijn wij, bemanning, de eigenaar van de boot en en de gasten beland in een partytent waar we ons te goed doen aan een kleurrijk palet van over heerlijke pizza’s. De benodigde drank ingenomen op de boot en een jointje hebben de feestvreugde verhoogd.

Het is een feestdag hier op Sicilië. Iets met de stichting van de Italiaanse republiek. Maar de Sicilianen vieren het niet zo. Beter; velen zouden liever apart van het Italiaanse vaste land hun eigen ‘nationalistische’ politiek willen bedrijven.

Nu is de Maffia een vast onderdeel van de Siciliaanse maatschappij en dat zij zich überhaupt niets aantrekken van welke wet of regelgeving dan ook is een vaststaand feit. Maar ook de doorsnee godvruchtige burger heeft vaak problemen met de regelgeving die gedicteerd wordt van de overkant, het vaste land.

Het laatste onderwerp, wat nu al een aantal jaren speelt, is het aanspoelen van burgers uit Afrika. Harde woorden vallen er tussen de Siciliaanse politici en die van de overkant. De maffia verdient alleen maar aan de stroom vluchtelingen en zal dus alleen nog maar rijker en machtiger worden.

Dus geen vuurwerk, milieuvervuilend, terwijl het afval probleem al jarenlang rustig doorsuddert en de bevolking tot wanhoop brengt. Terwijl ik een hap van de heerlijke pizza neem roep ik de aanwezigen Sicilianen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Steek gewoon vuurwerk af, wel voorzichtig zijn natuurlijk, denk om je handen en ogen. Als de afval crisis gewoon door kan etteren dan kunnen daar echt nog wel wat resten van Bengaalse potten en knalvuurwerk bij. Dat kan dan gewoon bij de grote hoop troep geveegd worden.

En die Afrikanen dan, die zijn zielig en wij wij moeten medemenselijkheid tonen.

Tuurlijk moeten jullie doen, geef ik als antwoord, terwijl ik nog een glaasje rood inschenk. Een nobel streven. Maar jullie worden uitgelachen, heel hard, misschien niet recht in jullie gezicht, maar achter jullie rug.

frankrijk die de grens voor jullie zwervende asielzoekers sluit net als Oostenrijk.

In Brussel doen ze niets behalve bekvechten en nobele decreten uitvaardigen die  braaf door ‘ jullie ‘ worden uitgevoerd. Polen en Hongarije trekken zich ook nergens wat van aan. Dus niet zeuren als het allemaal wat te veel is geworden, de druk op de Italiaanse gezondheidszorg, de huisvesting en de staatskas. Nobel ben je in goede en in slechte tijden. Anders, wat iedereen met een beetje gezond verstand al lang wist, had de Siciliaanse politiek, politieke ongehoorzaamheid moeten tonen en niet later huilie huilie moeten doen.

Twee juli een Italiaans feest zonder vuurwerk, met een illegalen probleem dat zijn weerga niet kent. Maar de Siciliaanse pizza’s zijn overheerlijk dat is een feit.

 

 

 

 

 

 

Kan- alhamar of zoiets,

Het is gewoon een soort sloppen wijkje?

Waarom gaat daar de bulldozer niet over heen ?

Nee dit is een Palestijns dorpje, het zijn Palestijnen, bedoeïenen die met schapen rondlopen.

Dit ‘kampement’ in het zand houdt onze wereldleiders flink bezig, Merkel communiceert : ik kom niet naar Israël als deze ontruiming doorgaat.

Maar wat is het aanbod? Een ander stuk zand met werk ( gelegenheid) om de hoek, dat komt dus in de plaats van het huidige stekje met schapen.

Dus een reminder voor Merkel en de EU (top), in Europa kunnen we ze niet eens meer tellen, de sloppen wijken waarin naast illegalen ook Roma’s leven. En hier, hier hebben we het over een handvol bedoeïenen. Die ja, nog willen leven zoals ‘zeg pak m beet’ 300 jaar geleden.

Ja, dit dorp bestaat uit een paar grote families en ja, helaas om veiligheidsredenen gaat de boel plat. Het aanbod om te verhuizen ligt er al een tijdje en de achterliggende reden is duidelijk. Als Merkel en het EU beleid hetzelfde zijn en haar staf deze boodschap aan het Israëlische kabinet kenbaar heeft gemaakt, dan lijkt mij de boodschap duidelijk.

Geen enkel besef van de veiligheidssituatie, of beter gezegd dat weten wij, lees de EU, wel maar vinden het niet relevant. Dat er huisvesting en werk tegen overstaat is niet van belang.

Dit alles is het verlengde van de gedroomde twee staten oplossing. Het is al langere tijd ‘buigen of barsten’ kijk alleen maar naar naar het stemgedrag bij de UN, hoe de Palestijnse agressie wordt bewierookt en geprezen allemaal dagelijks in de wereldwijde ( sociale) media te lezen en nu heb ik het over de laatste 15 jaar.

Dus. Ik zou de rode loper niet uitleggen.

Ze is en blijft tenslotte een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het EU beleid.

Kort en zakelijk, als ze besluit alsnog te komen, zo zou ik het doen. Hup er in en dan snel er weer uit.

Schaamte is dat een zonde

Geen flauw benul, overspel, diefstal wel en moord ook.

Zonder religieuze opvoeding is dit wel een lastige vraag.

Dus, ik ga er vanuit dat schaamte een zonde is en dat de ‘kenners’ van de diverse goddelijke wetten ‘schaamte’ toevoegen aan het rijtje van de “dat mag je niet doen dingen’.

Moord en diefstal lijkt me logisch anders slachtten wij ‘de mens’ elkaar, om uiteindelijk niets, bloederig af.

Overspel is natuurlijk geen zonde, maar wel een handeling die veel persoonlijk leed kan veroorzaken.

En schaamte is dat ook een zonde.

Als je je schaamt, voor hoe slim of dom je bent, hoe je borsten, billen of je penis eruitzien, of je wel kan voldoen aan wat iets of iemand van je wil, als je je schaamt voor jezelf, dan is schaamte een zonde.

Een atheïstische zonde.

want je hoeft je niet te schamen, je mag je niet schamen, niet voor kleine borsten of dat je een door jezelf gehaald persoonlijk doel niet hebt bereikt.

Schaamte is een straf een biologische straf, omdat je geld uit een portemonnee hebt gestolen, hypotheken die niet deugden bewust hebt verkocht, medicijnen niet breed beschikbaar stelt, je schaamt je voor een actie die een ander op de korte of lange termijn schade toebrengt.

Schaamte is het gevolg van een overtreding, een persoonlijke overtreding, je schaamt je voorhet door rood rijden, schaamte voor een wettelijke overtreding waar straf op staat en persoonlijke schaamte waar geen wetgeving op van toepassing is.

Alle deze persoonlijke schaamte komt voort uit, vaak, religieuze regelgeving of persoonlijke afspraken die geschonden worden.

Een persoonlijk waarden en normen systeem.

Maar er is wereldwijd iets mis, iedereen doet maar de gekste en vreselijkste dingen.

Niemand die zich nog schaamt.

Eerbied en respect

Ja, groen en geel ergeren zij zich dan.

Of schreeuwen, heel hard, als ik hem of haar geen respect wil geven.

Respect dat is iets symbolisch, hartverwarmend, ik geef jou respect en de ander die groeit.

Maar ik, ik geef geen respect.

Aan wie en waarom, waarvoor?

Eerbied, voor iemand zijn kennis, voor speciale vaardigheden, voor ‘dat’ waar de ander met waarschijnlijk veel tijd en moeite heel goed in is geworden.

Dat is bewonderenswaardig en soms kan daar zelfs de vlag voor opgehangen worden, of een geld prijs omdat deze kennis van onschatbare waarde is voor alle mensen, voor iedereen.

Maar respect, terwijl er elke dag kinderen door honger en geweld onnodig sterven.

Een gegeven, een waarheid, waar wij allemaal verantwoordelijk voor zijn.

Dus nee, geen respect, dat geef ik niet. Dan maar slaande ruzie.

Corruptie 7

…….corruptie is een ‘tragisch’ organisch onderdeel van een samenleving en laat buitenstaanders zien dat deze samenleving niet goed functioneert.

Bewoners die zelf onderdeel zijn van een maatschappij waar corruptie, voor lange tijd, onlosmakelijk verbonden is met het verkrijgen van diensten, basisbehoeften, zoals huisvesting, gezondheidszorg en werk hebben corruptie geïnitialiseerd. Het is een onderdeel van hun dagelijks bestaan geworden, zonder smeergeld of vriendjespolitiek val je buiten de boot.

Je zult, wil je overleven, je moeten neerleggen bij het feit dat je in een land woont dat niet de kracht en macht heeft haar bewoners te beschermen tegen de gulzige en hebberige medebewoners die overal opduiken.

Uiteindelijk zijn deze mannen en vrouwen allemaal gewone burgers net zoals jij en ik.

Het vestigen van groepen nieuwkomers in Nederland afkomstig vanuit landen waar het corruptie niveau vele malen hoger ligt dan hier is dus niet alleen een kwestie van het regelen van huisvesting en scholing maar ook bij de intake al duidelijk maken dat het ‘ ritselen of het voor geld of ‘wederdienst’ een dienst of vastgoed te verkrijgen of te beïnvloeden in Nederland is verboden.