Leven gaat voor het klimaat, Jesse versus Bibi

Featured

Its Bibi, as a world citizen Jerusalem will get my voice. — Het is Bibi, als wereldburger krijgt Jeruzalem mijn stem.

–Jesse not, Jesse is standing for climate and breaking the industrial power. The Dutch Green Party ( groen links) should on the green innovation level be a interested friend. With a country, Israel, worldwide admired for its innovations and scientific work. –Jesse niet, Jesse staat voor klimaat, voor het doorbreken van de industriële macht, dus zou op ‘ milieugebied’ een hechte vriendschap moeten hebben met een staat, Israël, die wereldwijd in de top 3 staat voor wat betreft groene innovatie en wetenschappelijk denkwerk. –But as it seems , for a long time, that’s not the case. The Green and the Dutch socialists are not so interested. –Maar dat is voor Groen Links en ook voor de PvdA niet van belang.

Inviting, unreliable English socialists ( anti Semitic) , shows us that ‘ covering’ in stead of communicating a political view, Dubieuze Engelse collega socialisten ( antisemieten) uitnodigen, laat zien dat ‘afdekken’ in plaats van een politiek standpunt innemen (en dit ook communiceren met de wereld) bij de PvdA de politieke insteek is, alles is gericht op coöperatie en invloed, de Europese socialisten zijn in de verdediging. GroenLinks hoeft alleen een stemming te houden; waar dan een pamflet of soort besluit, wat valt onder ‘het afdekken van een politieke mening met ruimte voor interpretatie’, uit komt rollen en wat direct voor pers en publiek beschikbaar is.

Het zijn de Palestijnen, die gehoord worden en doorklinken in de activiteiten van deze twee partijen. Dat is een mening en die mag en kan verkondigd worden als burger en dus ook als politieke partij. GAZA is een Palestijnse staat, daar gekomen omdat jullie dat politiek verantwoord vonden en internationaal steunden. Voluit en langdurig. Nu na 15 jaar: er is in GAZA een terroristen regering gevormd en een terroristisch beleid (uit) gevoerd. Als het kleine zusje van IS is in GAZA Hamas de baas. Op hun politieke prioriteiten lijstje staat met stip op nummer 1 ; vernietiging van de staat Israël. Met volledige steun van de PvdA en GroenLinks leden en het bestuur. Een fout buitenlands beleid, wat met steun van politieke EU fracties tot op de dag van vandaag nog steeds wordt uitgedragen. Antisemitisme iets anders kan ik hier niet meer van maken.

Boycot het halal bedel busje

Kijk dat wist ik nog niet, dat het halal geld dat ingezameld wordt aan het einde van de ramadan en aan de toonbank, zoals ons door de media wordt onderwezen, wordt gegeven aan arme mensen, islamitische arme mensen maar dus ook aan godsdienstwaanzinnige islamitische arme mensen, die geweld niet schuwen om hun religieuze politieke agenda wereldwijd geïnstalleerd te krijgen.

Mijn interesse is gewekt. Want ‘alles’ wat maar gebruikt kan worden om deze psychopaten dwars te zitten is geoorloofd.

Onder de ‘boycot halal oproep’ die ik op internet tegenkom, staat in kleine lettertjes dat 1/8 van het geld dat wereldwijd door Islamieten wordt in gezameld in de portemonnee van jihad strijders terecht komt.

En reken er maar op dat het hier om veel geld gaat.

Dus een boycot, geen smoezelige busjes meer op de toonbank van de Turkse bakker, de Iraakse kruidenier of de Syrische slager. Hier wordt om actie gevraagd. Duidelijke herkenbare actie. Het halal toonbank busje aan de schandpaal.

Weg met de halal bedelbusjes.

Laat de Turkse, Marokkaanse en andere Islamitische middenstanders nu maar eens een voorbeeld geven, een voorbeeld zijn. Dat het ze ernst is met het afwijzen van gewelddadige islamitische strijders.

Armoede verdwijnt niet door een aalmoes, atheïstische, christelijke en islamitische armoede zijn allen gelijk. De na de aankoop terug gekregen dubbeltjes kunnen gewoon in de knip blijven. Een regering, een bestuur die behoren zorg te dragen voor hun burgers en als echte zorg en aandacht wordt geboden zijn bedelbusjes overbodig.